Puheenjohtajan tiedote 6/2015 – Kokouspäätöksiä ja uutta strategiaa

Written by webmaster on . Posted in Puheenjohtajan palsta

Suunnistavan Uudenmaan syyskokous kokoontui Pirkkolaan maanantaina 16.11.2015. Puheenjohtajaksi valittu Mesikämmenien Pirjo Mäkinen veti runsaan tunnin keskustelevan istunnon jouhevasti maaliin. Kokous hyväksyi hallituksen valmisteleman ensi vuoden toimintasuunnitelman ja alueen talousarvion pienin täsmennyksin. Nuorten olympiavalmentaja Antti Örnin palkkauksesta vapautunut pienehkö summa kohdennetaan nuoriso- ja valmennustoimintaan.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä nuoriso-ohjaaja Virpi Palmen, valmennusohjaaja Pekka Väisänen, kartta-asiamies Markku Virtanen sekä sihteeri Kasperi Launis valittiin kaksivuotiselle jatkokaudelle. Pekka Väisäsen jatkokaudesta jouduttiin äänestämään. Vastaehdokas Juha-Pekka Strömberg hävisi yhdellä äänellä. Tehtävästään luopuneen koulutusohjaaja Tiina Moisanderin paikalle ei löytynyt jatkajaa. Hallitus jatkaa koulutusohjaajan etsintää. Nuoriso-, valmennus- ja kilpailuohjaajat sekä kartta-asiamies vastaavat toiminta-alueensa koulutuksen järjestelyistä toistaiseksi.

Kuten jo viime tiedotteessa mainitsin johtaa nuorten olympiavalmentaja, NOV Antti Örn jatkossa liiton valmennusjärjestelmään kuuluvan Uudenmaan akatemiaryhmän valmennusta. Suunnistavan Uusimaan oma valmennustoiminta pyritään laajentamaan alueen koordinoimaan seurojen yhteiseen valmennustoimintaan, jota toki on yritetty aikaisemminkin ja jota osittain toteutetaan tälläkin hetkellä. SU haluaa muodostaa joko koko alueen kattavan valmennusyhteisön tai alueellisia yhteisöjä esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, Länsi-Uudellemaalle, Pohjois-Uudellemaalle tai Itä-Uudellemaalle. Valmennusyhteisöjen puitteissa järjestettäisiin erityyppisiä harjoituksia seurojen suunnistajille. Seurat toteuttaisivat harjoitukset vuoroperiaatteella valmennusohjaajan koordinoimana. Alueemme huippusuunnistusseurat ovat uuden järjestelmän perustamisessa avainasemassa. Mahdollisia yhteisöjä perustettaessa jokin seutukunnan huippuseura voidaan nimetä johtovastuuseen. Valmennustoimintaa koskeva yhteispalaveri pidetään Pirkkolassa 8.12 klo 19 joulukuun testijuoksun jälkeen. Seurojen toiveet ja rakentavat esitykset ovat tervetulleita.

Suomen Suunnistusliiton valtuuston syyskokous pidettiin Helsingissä perjantaina 20.11. Kokous valitsi yksimielisesti helsinkiläisen ja Lynxin Timo Ritakallion liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle valittiin Esko Junttila ja jäseniksi Arttu Laine ja Esa Tihilä. Uutena varajäsenenä aloittaa Ulrica Holmgren. Uusmaalaisten edustus hallituksessa vahvistui entisestään.

Valtuusto hyväksyi myös vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja alijäämäisen tulo- ja menoarvion, mutta edellytti samalla uudelta hallitukselta nopeita talouden tasapainottamistoimia.

Viimeisenä asiana liittovaltuusto valmisteli liiton uutta strategiaa vuosiksi 2016 -20, jonka lopullinen hyväksyntä siirtyi valtuuston kevätkokoukseen. Strategialuonnoksen tunnuslauseena on ”Suomi suunnistaa” ja se linjaa lajimme lähivuosien painopisteitä uuteen suuntaan. Uuden strategian suurena tavoitteena on, että yhä useampi suomalainen suunnistaa ja että suunnistus nähdään hyvinvoinnin keulakuvana.

Vaikka uusi strategia on vielä luonnosasteella, rohkenen sitä tässä hieman avata SU:n näkökulmasta. Kaiken lähtökohta on, että suomalainen suunnistus menestyy. Menestykseen päästään innostuneen nuorisotyön, motivoituneiden urheilijoiden ja kehittyvän valmennuksen kautta. Huipulle tähtäävät seurat ymmärtävät ja toteuttavat lajin vaatimaa toimintaa valmennuksen yhteistyössä ja jakavat avoimesti parhaita käytäntöjä. ”Parhaat urheilijat ovat parhaassa valmennuksessa parhaissa olosuhteissa”.

Menestys tuo suunnistukselle näkyvyyttä, luo esikuvia ja herättää kiinnostusta lajin harrastamiseen. Yhä useampi suunnistaa. Lisenssisuunnistajien määrä kuitenkin vähenee suurten ikäluokkien väistymisen myötä. Taloudellinen riippuvuus kilpasuunnistajista samalla vähenee.

Lajin pariin tullaan ensisijaisesti harraste- ja kuntosuunnistusten kautta. Meidän on siten luotava matalan kynnyksen kokeiluja ja malleja niin nuorille kuin aikuisille. Seurojen tulee erityisesti panostaa kuntosuunnistusten laatuun, osallistumisen helppouteen ja joustavuuteen. Kasvun kautta voidaan seuratoimintaan saada välttämättömiä uusia toimijoita. Lajin kasvu vahvistaa myös talouden voimavaroja. Uudet maahanmuuttajat ovat kasvava potentiaali myös suunnistukselle. Samalla suunnistus edistää myös heidän hyvinvointiaan ja kotoutumista Suomeen.

Kaiken kaikkiaan Suunnistavan Uudenmaan ja sen jäsenseurojen on elettävä ajan mukana. Seurat ovat kaiken suunnistustoiminnan perusta ja keskeisin resurssi.

Vesa Tervo

SU:n puheenjohtaja