Kahden kevätkokouksen jälkeen

Written by hallitus on . Posted in Puheenjohtajan palsta

Suunnistavan Uudenmaan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Pirkkolassa torstaina 29.3. Puheenjohtajaksi valittu RaiSun Kasperi Launis vei kokouksen läpi sujuvasti ja vahvalla rutiinilla. Kokous hyväksyi viime toimintavuoden kertomuksen muutoksitta. Toimintavuoden 2379 euron ylijäämäinen tilinpäätös ja tase vahvistettiin sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2011 hallitukselle.

Avauspuheenvuorossani kertasin vuodelle 2011 asetettuja tavoitteita ja kehittämiskohteita. Päätoimisen suunnistusvalmentajan palkkaaminen alueelle oli varmaankin ilahduttavin ja näkyvin toteutunut tavoite, joka saavutettiin suunnistusliiton ja olympiakomitean yhteistyöllä ja myötävaikutuksella. Näkyvä ja myöskin kehittämiskohteena ollut tiedotuksen nopeuden parantaminen toteutui ainakin osittain vuodenvaihteessa saatujen uusien selkeytettyjen nettisivujen kautta.

Harrastesuunnistuksen kuntosuunnistustapahtumien suunniteltu kävijäkysely jäi toteuttamatta. Satunnaiset kyselyt kuitenkin paljastivat asiakkaiden yleisestä tyytyväisyydesta kuntorasteihin ja niiden laatuun. Jukolakoulut lisäsivät suosiotaan ja nostivat osaltaan kuntorastien kävijämäärän noin 63 000:en ja 180:een tapahtumaa kohden. Kuntorasteja järjestävät 25 seuraa ansaitsevat suuren kiitoksen kuntosuunnistusten kattavasta raportoinnista.

Hanke koulutustoiminnan koulutusohjaajan löytämiseksi ei edennyt. Olemme siirtymässä toimintamalliin, jossa kukin toiminta-aluevastaava huolehtii myös oman alueensa koulutuksen johtamisesta. Nuoriso-, valmennus- ja kilpailuohjaajat ovat tällöin avainasemassa.

Karttatoiminnan raportointimenettelyn parantaminen ei myöskään edennyt viime kaudella. 83:sta valmistuneesta kartasta 24 eli 29% jäi määräaikaan 1.3.2012 mennessä raportoimatta. Karttavastaava sai mallikappaleet vain 43:sta kartasta eli 52%:a. Syyn voi olettaa olevan ainakin osin tietämättömyydessä. Itse raportointijärjestelmässä on epäilemättä kehittämisen paikka.

Aluemestaruus- ja nuorten AO-kilpailujen järjestäminen on osoittautunut osin haasteelliseksi. Joidenkin pienempien osanottajamäärien kisojen järjestäjää on ollut vaikea löytää. Mahdollisina vaihtoehtoina toin esiin kolme toimintatapaa; jatketaan entistä käytäntöä, tehostetaan hakumenettelyä eli kisajärjestämisen historiatietoihin perustuen tiettyjä seuroja kehoitetaan hakemaan määrättyjä kisoja tai jaetaan kisojen järjestämisvuorot.

Entinen käytäntö johtaa joidenkin kilpailujen järjestämättömyyteen tai tukeutumiseen muiden alueiden kisoihin, kuten erityisesti hiihtosuunnistuksessa on tapahtunut sekä turhauttaviin seurakyselyihin ja suostutteluihin. Tehostettu hakumenettely johtaa parhaimmillaan tilanteeseen, jossa usea seura hakee samoja kisoja ja  alueen hallitus voi jakaa järjestelyoikeudet taloudellisesti ja arvioidun kyvyn mukaan tasapuolisesti koko alueen maastoja  hyödyntäen. Vuoromenettelyn myönteisin tekijä lienee pitkäjänteisyys. Kisajärjestelyissä voitaisiin siirtyä kolmen tai jopa viiden vuoden suunnittelujaksoihin. Malli helpottaisi osaltaan myös seurojen oman toiminnan suunnittelua. Koko alueen maastot tulisivat käyttöön. Luonnollisesti seurojen perinteiset kansalliset kilpailut, arvioitu kyky ja voimavarat tulee ottaa huomioon järjestämisoikeuksia jaettaessa.

Aluemestaruus- ja nuorten AO-kilpailujen järjestämisen toimintamalli voidaan käsitellä esimerkiksi alueen syysseminaarissa ja päättää syyskokouksessa. Keskustelu- ja kypsyttelyvaihe seuroissa ja laajemmin voidaan julistaa avatuksi.

Hallitus käsittelee seuraavat kilpailuhakemukset kokouksessaan tiistaina 17.4. Kansallisen tason ja arvokisahakemukset siirtyvät alueen lausunnolla varustettuna liiton päätettäväksi.

Suunnistusliiton valtuuston kevätkokous seurasi alueen vastaavaa vain parin päivän päästä SLU-talolla. Myönteinen yllätys oli liiton 16 000 euron ylijäämäinen taloudellinen tulos, joka vahvistettiin. Vielä valtuuston syyskokouksessa marraskuussa oltiin huolissaan taloustilanteesta, säästökohteista ja paineista nostaa erilaisia maksuja. Sen sijaan suunnistuksen positiivinen noste, medianäkyvyys ja kuntorastien suoritusten kasvu ennätystasolle eivät yllättäneet ketään. Ensi vuoden Vuokatin MM-kisajärjestelyt ovat edenneet suunnitellusti. Syksyllä suunnistushuiput kohtaavat esikisoissa maailmancupin merkeissä.

Alueemme valtuutettu Reimo Uljas toi esiin talouden raportointi- ja seurantajärjestelmän sekavuuden, jota edes liiton johto valtuustosta puhumattakaan ei kykene seuraamaan. Jäämme odottamaan liiton toimiston ja hallituksen toimenpiteitä järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Keskustelussa tuotiin esiin huoli nuorten edustussuunnistajien kasvaneista leirien  omavastuuosuuksista, joihin säästöt voitaisiin jatkossa ainakin osin kohdentaa.

Näitä rivejä päätettessä Pitkäperjantain iltapäivä on lapsuuden muistojen vastaavan päivän kaltainen. Sataa lunta, osin räntää ja taivas on paksun pilvikerroksen peitossa. Olemme kuitenkin menossa kohti kesäsuunnistuskautta ja sen lukemattomia rasteja. Muodostuuko kaudesta säiden ja kilpailujen laadun puolesta yhtä suosiollinen kuin viime kaudella koimme jää nähtäväksi.   Erityisesti toivon oivalluksia ja onnistumisia alueen tärkeimmässä tapahtumassa Valio-Jukolassa niin kilpailijoille kuin ennen muuta Keravan Urheilijoiden ja Pihkaniskojen järjestelykoneistolle ja talkooväelle.

 

Vesa Tervo

SU:n puheenjohtaja

 

Word-tiedostona: SUPjatiedote21_12